Hartelijk Welkom bij


Fiscaal en Financieel Administratiebureau
Reint Meijerink

 
 
 
 
FinanciŽle Administratie
Belastingaangiften
Startersbegeleiding
PGB Beheer
Bewindvoering
Links
     
 
 

PGB Beheer

Bij het beheren van een persoonsgebonden budget (PGB) verzorgen wij de administratieve verplichtingen die verband houden met het PGB (al dan niet in samenwerking met de persoonlijk begeleider). Wij beheren de indicaties van het CIZ, de beschikkingen van het Zorgkantoor en de verantwoordingsdocumenten. Het geld van het PGB wordt gestort op een speciaal hiervoor geopende bankrekening van de cliŽnt. De kosten van zorgverleners worden van deze rekening betaald en namens de cliŽnten zorgen wij voor de financiŽle rapportage naar het Zorgkantoor. Wij zijn tevens het correspondentieadres voor het Zorgkantoor, zodat alle benodigde documentatie op tijd door ons kan worden afgehandeld.
Wij voeren de volgende werkzaamheden uit:
-Nagaan of de zorgovereenkomst wat betreft kosten past binnen het
  PGB en aangeven of de zorg in overeenstemming is met het budget;
-Ontvangst van het geld en nagaan of het geld tijdig is ontvangen;
-Betaling van facturen aan zorgverleners;
-Verantwoording afleggen over de besteding van het PGB;
-Signaleren dat indicaties op korte termijn aflopen en dat herindicaties
  aan de orde zijn;
-Verantwoording afleggen over onze diensten aan cliŽnten en/of
  vertegenwoordigers.
Het voordeel voor de cliŽnt is dat alle administratieve verplichtingen door ons worden overgenomen en dat erop wordt gelet dat benodigde acties tijdig worden uitgevoerd. De kosten voor onze dienstverlening worden betaald uit het vrij te besteden deel van het PGB. Dit betekent dat onze diensten uit het PGB betaald worden en dat de cliŽnt hiervoor niets extra's hoeft te betalen. Uiteraard kan de cliŽnt, indien hij of zij dit wenst, inzage krijgen in het PGB dossier of kopieŽn van relevante documenten.


 
 
Fiscaal en financieel administratiebureau • Binnenhof 5 • 7671 GN Vriezenveen • T 06 - 57913544 •